Miljøarbeider

Stanga avlastningssenter er organisert under helsetjenester barn og unge og tilbyr avlastning til familier med barn/unge som har psykiske helsevansker i alderen 10-18 år.
Les mer...

Fysioterapeut

Vikariat som fysioterapeut i 100% stilling (50% Frisklivsarbeid og 50% institusjon/hjemmeboende voksne/eldre - Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten
Les mer...

Sjuksköterskor

Hemsjukvården i Munkedals kommun jobbar för att erbjuda kommunens medborgare en riktigt god vård där alla känner sig välkomna och respekterade.
Les mer...

Fagkonsulent / psykisk helsearbeider (vikariat) - Madla helse og sosialkontor

Madla helse- og sosialkontor fatter vedtak i kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Dette omfatter støttekontakt, avlastning, botiltak og andre helse- og sosiale tjenester for barn, unge og voksne med…
Les mer...

Sykepleier - Rosendal sykehjem

Vi trenger en ny sykepleier til vårt flotte sykepleierteam på Rosendal. Vi har derfor ledig en 100 % faste stilling på dag/aften, med arbeid hver 3. helg.
Les mer...

Operasjonssykepleier - Dagkirurgisk seksjon ved Drammen sykehus

Dagkirurgisk seksjon er underlagt avdeling for ortopedi og akuttmottak. Det blir utført operasjoner innenfor ortopedi, KAR, gynekologi, gastro- og mammaekirurgi.
Les mer...

Assistent - Operasjon Ringerike sykehus

Vi tilbyr fast 50 % stilling som assistent ved operasjonsavdelingen Ringerike Sykehus fra 01.02.2018. For tiden turnusarbeid, også helgevakter.
Les mer...

Vikariat sykepleier / vernepleier, eventuelt helsefagarbeider

Vikariat i100% stilling som autorisert sykepleier / vernepleier, eventuelt helsefagarbeider er ledig fra 01.01.18 - 19.08.18 ved en forsterket enhet for ressurskrevende brukere.
Les mer...

Barnehagelærer - Bogerud gård barnehage

Vi er på jakt etter en dyktig barnehagelærer som har lyst til å utgjøre en forskjell for våre barn og som vil være en god kollega for alle ansatte. Vi ønsker en barnehagelærer som er spesielt opptatt av uteliv, språkarbeid og som har interesse og kunnskap om å jobbe…
Les mer...

Vil du jobbe for å fremme barns utvikling og trivsel?

Bydel Stovner er opptatt av høy kvalitet i barnehagen og ønsker å styrke fagkompetansen. Nå ønsker Vestlitoppen barnehagen en god barnehagelærer. Stovnerbarna fortjener gode pedagoger som bidrar til språkutvikling, sosial kompetanse, sunt kosthold og fysisk…
Les mer...

Apoteker - Apotek 1 Åndalsnes

Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er i stadig vekst. Hos oss jobber ca. 3500 dedikerte medarbeidere, og vi er også landets største farmasøytiske arbeidsgiver. Vi har en stolt kultur med klare ambisjoner om alltid å leve opp til vårt slagord "Vår kunnskap…
Les mer...

Miljøterapeut 100% - Emanuelfjell bosenter

Emanuelfjell bosenter er en helt nybygd bolig for mennesker med utviklingshemming i Bydel Grorud.
Les mer...

Ledige helsesøsterstillinger ved Tana helsestasjon

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark…
Les mer...

Helsesekretær

Ved Sømna legekontor er det ledig 50% fast stilling som helsesekretær med tiltredelse 01.01.18. Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning/vedtak.
Les mer...

Sykepleier og Helsefagarbeider/hjelpepleier/

Velkommen til en organisasjon som preges av åpenhet, utvikling, samhold og enkelhet. Med lite byråkrati og god intern kommunikasjon, har vi en arbeidsplass hvor alle bidrar til et nært samarbeid. Vi vet hva vi skal gjøre og sørger for at det blir gjort.
Les mer...

Sykepleier - svært god lønn, gratis bolig, reise og medisinkurs

Jobb hvor og når du vil! Du er stolt og selvstendig sykepleier med innsikt, kompetanse og et oppriktig ønske om å ta vare på mennesker. Helse, omsorg og trygghet ligger i din natur, med observasjonsevne og handlingskraft utgjør du en stor forskjell i ditt møte med…
Les mer...

Helsefagarbeider natt - Nardo bo- og aktivitetstilbud

Ved Nardo bo- og aktivitetstilbud har ledig en fast 75 % stilling for helsefagarbeider, turnus natt.
Les mer...

Helsefagarbeider natt - Moholt bo- og aktivitetstilbud

Ved Moholt bo- og aktivitetstilbud søker vi, for perioden 04.12.2017 - 03.12.2018, etter en helsefagarbeider til et vikariat i 70 % stilling, turnus natt. Med mulighet for forlengelse
Les mer...

Sykepleier til koordinator stilling på dagkirurgisk enhet - Anestesi RS

Dagkirurgisk enhet ved Ringerike Sykehus søker nå sykepleier til en koordinator rolle i avdelingen. Dette er en dagstilling hvor du har ansvar for pre – og postoperativ sykepleie til pasientene som skal inn til inngrep, og i tillegg koordinerer du den daglige…
Les mer...

Sykepleier - Brundalen helse- og velferdssenter

Hei til dere sykepleiere som ønsker spennende faglige utfordringer innenfor gode og trygge rammer, og som har lyst til å være en del av vårt innovative, aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Brundalen helse- og velferdssenter, nå har dere sjansen.
Les mer...

Overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

BUPA, med ca. 340 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø.hjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, Intermediær-enhet for ungdom (Fjellbrott), Langtids-enhet for ungdom…
Les mer...

Spesialsykepleier/sykepleier - Drammen sykehus, Ortopedi og akuttmottak, Akuttmottak

Vi har ledig faste stillinger og vikariater for spesialsykepleier/sykepleier.
Les mer...

Ledig fastlegeheimel Ål kommune

Det er ledig 1 nyoppretta heimel som fastlege i Ål kommune. Legane i Ål kommune driv privat praksis i eitt samla kommunalt legekontor der ein no får 7 legar pluss turnuslege. Gunstig fastlegeavtale der legane leiger kontor, personell og utstyr frå kommunen.…
Les mer...

Sykepleier - Kattem omsorgsboliger

Ved Kattem omsorgsbolig har vi ledig en fast 100 % stilling for sykepleier med arbeid på dag/kveld/helg.
Les mer...

Helsefagarbeider - Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 % stilling som helsefagarbeider fra 01.01.2018.
Les mer...

Helsesøster - Madla helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune er organisert som en virksomhet og delt inn i 6 helsestasjonsdistrikt. Hinna distrikt har om lag 300 fødsler per år og ansvar for skolehelsetjenesten ved 7 skoler. Virksomheten har også Familiesenter.…
Les mer...

Helsesøster - Tasta helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune er organisert som en virksomhet og delt inn i 6 helsestasjonsdistrikt. Hinna distrikt har om lag 300 fødsler per år og ansvar for skolehelsetjenesten ved 7 skoler. Virksomheten har også Familiesenter.…
Les mer...

Helsesøster - Hinna helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune er organisert som en virksomhet og delt inn i 6 helsestasjonsdistrikt. Hinna distrikt har om lag 300 fødsler per år og ansvar for skolehelsetjenesten ved 7 skoler. Virksomheten har også Familiesenter.…
Les mer...

Sykehjemslege ved KAD/mottak - Dønski bo- og behandl.senter 1

Har du interesse i å være del av ett tverrfaglig team der hver dag byr på spennende utfordringer? Da er du kanskje den rette for oss! Vi søker etter dyktige leger som har allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra geriatri.
Les mer...

Psykolog/psykologspesialist søkes til MST CAN teamleder/veileder - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og fem fagavdelinger; avdeling mottak, undersøkelse og barnevernvakt, avdeling barn, avdeling…
Les mer...
 Tjenesten leveres av Helsestillinger.com.