Sykepleier ved korttidsinstitusjon - Vallerhjemmet bo-og beh.senter

Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter ligger i Sandvika med gode kommunikasjonsmuligheter, eventuelt ca. 20 min. kjøring fra Oslo. Vi har ca. 100 medarbeidere og 68 pasienter fordelt på 3 korttidsavdelinger, samt 2 dagsenter med til sammen 23 brukere.
Les mer...

Hvilende Nattevakt 39% stilling - Svartediksveien avlastning

Svartediksveien avlastningsbolig er en avlastningsbolig for barn og unge med autisme, som til daglig bor hjemme med familiene sine. Boligen har 6 avlastningsplasser, og brukerne er for tiden i aldersgruppen 7-21 år. Boligen disponerer 19 årsverk fordelt på 37 faste…
Les mer...

Hvilende nattevakt - Hauger park

Tjenestested Rud/Vøyenenga består av 4 avdelinger. Det er nå ledig Hvilende nattevakt ved to avdelinger. Tjenestestedet er nær T-bane og buss.
Les mer...

Miljøterapeut - Drotningsvik bofellesskap

Laksevåg Botjenester fungerer som en koordinerende enhet innenfor tjenesteområdet for utviklingshemmede. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Vi arbeider for å gi tjenestemottakerne en god hverdag gjennom bl.a.…
Les mer...

Fast 66% helsefagarbeider på natt - Seimshovden bofellesskap

Tjenester til utviklingshemmede Arna, er en resultatenhet med 5 bofellesskap. Vi har målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, der trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt.
Les mer...

Västerås stad Vård och Omsorg söker timvikarier

Med visionen "Alltid bästa möjliga möte" driver Västerås stads utförarorganisation vård och omsorg framgångsrikt verksamhet inom områdena vård och omsorg och individ och familj. Som en av våra närmare 3000 medarbetare är du med och bygger den välfärd hela Västerås…
Les mer...

Vernepleiere/sykepleiere/miljøterapeuter

Virksomheten Bo og Aktivitet Sør består av 14 ulike bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bofellesskapene ligger i bydelene Hinna, Hillevåg og Hundvåg. Nå trenger vi dyktige og engasjerte
Les mer...

Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Glomstua omsorgssenter.

Ved Glomstua omsorgssenter er det behov for tilkallingsvikarer til pleie- og omsorgsoppgaver i institusjonen, samt hjemmetjenesten, kjøkkenpersonalet, renholdsoppgaver og dagsenterpersonell. Turnustjeneste med arbeid på dag, kveld, natt og helg.
Les mer...

Avdelingsleder søkes til Vestvågøy kommune i Lofoten

Som leder vil du inspirere og engasjere gjennom sterk fokus på team- og relasjonsutvikling. Du vil bidra til utvikling av både medarbeiderskap og avdelingens tjenester. Gjennom et tydelig lederskap ønsker du å skape en utviklings- og resultatorientert…
Les mer...

Helgestilling - Dagsenter og avlastning: Bolig - Austbø bofellesskap

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, fleksible og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud, seksjon avlastning samt bydekkende…
Les mer...

3 årig miljøterapeut, 100% - Maridalsveien 276

Maridalsveien 276 er en tilrettelagt bolig for seks selvstendige og fantastiske personer med ulike grader av utviklingshemminger. Vi arbeider etter Oslo kommunes verdier, derfor er brukerorientering, respekt, engasjement, og rederlighet en selvfølgelighet i vårt arbeid.
Les mer...

Sykepleier - Brundalen helse- og velferdssenter

Hei til dere sykepleiere som ønsker spennende faglige utfordringer innenfor gode og trygge rammer, og som har lyst til å være en del av vårt innovative, aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Brundalen helse- og velferdssenter, nå har dere sjansen.
Les mer...

Psykologer (vikariater) - BUPA ungdomsseksjonen Bjerketun

BUPA har ca. 320 stillinger (inkludert 31 legestillinger og 85 psykologstillinger) og er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 11 seksjoner: 5 poliklinikker, 3 sengeseksjoner:
Les mer...

Sykepleier med lang erfaring - Stavanger legevakt: Sykepleiere (7)

Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner.
Les mer...

Sykepleiere - Saupstad hjemmetjeneste

Saupstad hjemmetjeneste har ledig to faste 100 % stillinger for sykepleiere. Stillingene er i turnus med dag, kveld og helgearbeid.
Les mer...

Psykolog - BUPA Ringerike BUP

Ringerike barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er organisert i BUPA, klinikk for psykisk helse og rus. BUPs overordnede målsetting er å tilby utredning og behandling til barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser og deres familier/foresatte.
Les mer...

Vernepleier vikariat - Grensestien avlastningsbolig

Grensestien avlastningsbolig gir et døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til funksjonshemmede barn og unge.13 familier benytter seg i dag av tilbudet og vi har 4 barn/unge hos oss til en hver tid.
Les mer...

Vernepleier - Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Ved Vikåsen barnebolig er det ledig to stillinger for personer med 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier.
Les mer...

Akuttmedisinsk overlege Bærum sykehus

Medisinsk avdeling har ledig 100 % fast stilling for overlege i Akuttmedisin
Les mer...

Ledig stilling som sykepleier på Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus

Kirurgisk sengepost på Bærum Sykehus består av ulike seksjoner: gastro, uro, generell- og plastikkirurgi. I tillegg har vi gynekologiske pasienter i helg. Sengeposten har 36 senger og pasienter legges inn akutt og for planlagte operasjoner. Vi kan tilby en hektisk…
Les mer...

Sykepleier - Ladesletta helse- og velferdssenter

Hei, er du vår nye sykepleierkollega som har lyst til å være en del av vårt faglig aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Ladesletta helse- og velferdssenter?
Les mer...

Sykepleier natt - Ladesletta helse- og velferdssenter

Hei, er du vår nye sykepleierkollega som har lyst til å være en del av vårt faglig aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Ladesletta helse- og velferdssenter?
Les mer...

Miljøterapeut helg - Akuttovernatting

Prindsen mottakssenter inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumssamarbeidet, og er organisert under Velferdsetatens Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger. Prindsen mottakssenter er et lavterskel rustiltak beliggende i Oslo sentrum.
Les mer...

Sykepleier på dagtilbudet - Villa Mar Bygdøy allé

Vi søker etter sykepleier i fast 100 prosent stilling fra 1.1.2018. Stillingen er tilknyttet arbeid i et team som består av medarbeidere med helse- og sosialfaglig bakgrunn, til sammen fem og et halvt årsverk. Arbeidstiden er hverdager, dagtid.
Les mer...

Sykepleiere - Legevakten i Oslo

Allmennlegevakten gir et allmennmedisinsk tilbud til Oslos befolkning og er en stor spennende arbeidsplass som hver dag kjenner «Pulsen på Oslo» gjennom hele døgnet.
Les mer...

Sykepleier opplev Nord-Norge gjennom jobben

Vern om din arbeidsglede - jobb når det passer deg, og kjenn deg trygg på at her er du alltid etterlengtet når ditt skift starter! Økt frihet - ekte arbeidsglede!
Les mer...

Sjuksköterska, Natt

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna.
Les mer...

Socialsekreterare

Bromölla kommun ligger i nordöstra Skåne vid gränsen mot Blekinge. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna.
Les mer...

Apoteker - Boots apotek Holmestrand

Boots Apotek Holmestrand ligger vakkert plassert rett ved brygga i Holmestrand, fantastisk beliggenhet der vi ser rett på båtene.
Les mer...

Apoteker - Boots apotek Lambertseter

Boots apotek Lambertseter søker Apoteker. Dette er en unik mulighet for en apoteker som ønsker å lede et apotek med varierte arbeidsoppgaver.
Les mer...
 Tjenesten leveres av Helsestillinger.com.