headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Saksbehandler

Kontraktstype: Fast stilling og Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kleppestø

Arbeidsgiver: Askøy kommune

Ref.kode: 3516338458

Søknadsfrist: 13-08-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Askøy kommune på:

Facebook
Twitter

Kontaktperson/Saksbehandler 100 % stilling - Barnevernstjenesten

Askøy kommune har ca. 28.000 innbyggere og er Hordalands nest største kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt.

Barneverntjenesten på Askøy jobber etter spesialistmodellen. Det vil si:

et team jobber undersøkelse
et team jobber med oppfølging av barn som mottar hjelp i eget hjem eller på institusjon
et team har oppfølging av barn i omsorgshjem (fosterhjem)
et familieteam arbeider med foreldreveiledning og miljøterapi
en institusjon for enslige mindreårige flyktninger
egen barnevernsvakt på ukedager og en interkommunal løsning for helg og høytid
Fra høsten vil noen ansatte ha særlig ansvar for arbeid med akutte hendelser gjennom opprettelse av et eget hasteteam.

Askøy barneverntjeneste er opptatt av:
kvalitet i prosessene og resultatene gjennom systematisk veiledning
rett hjelp til rett tid
familie og nettverk som ressurs for familiene vi jobber sammen med
opplevelse av reell medvirkning for de vi er i kontakt med
Dette er noen av satsingsområdene vi er i gang med gjennom utviklingsarbeidet "En landsby rundt sårbare barn og familier" som skal gå over 5 år.

Vi har behov for å knytte til oss nye medarbeidere:
En fast 100 % stilling som kontaktperson (saksbehandler). Denne stillingen kan ha arbeidsoppgaver innenfor alle teamene i barneverntjenesten. Dette ut fra hva som til enhver tid er gjeldende behov eller der det måtte være vakanser.
Et 100 % svangerskapsvikariat som kontaktperson (saksbehandler) gjeldende fra 01.10.17 - 31.08.18. P.t. vil arbeidsoppgavene være knyttet til teamet som følger opp barn og ungdom i eget hjem eller institusjon.
Et 100 % vikariat som kontaktperson (saksbehandler) gjeldende fra nå og ut året, men med mulighet for fast ansettelse. Vikariatet er knyttet til teamet som jobber med undersøkelser.
Ønsker du å bidra til kvalitativt godt barnevernfaglig arbeid og være med på spennende fagutvikling av vår tjeneste kan du være en av dem vi søker til stillingene hos oss.

Kvalifikasjonskrav:
Barnevern- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå
Fortrinnsvis relevant videreutdanning
Erfaring fra arbeid i førstelinjetjenesten i barnevernet
Eventuell annen relevant forvaltningspraksis

Vi ser også etter:
Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
God arbeidskapasitet, evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Initiativrik og løsningsorientert med evne til nytenkning
Gode analytiske evner
Vi tilbyr lokal lønnsstige, intern og ekstern veiledning, intern og interkommunal kompetanseutvikling og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Generelle opplysninger:
Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Gunn Bergheim Laiourate Avdelingsleder, tlf: (+47) 56 15 84 51
footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com