VI SÖKER SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL JOBBA I NORGE SOMMAREN 2018

Ökad frihet - äkta arbetsglädje! Vårda din arbetsglädje - här är du alltid efterlängtad när du börjar ditt arbetspass! Vi söker dig som vill ha en arbetsgivare som ser och uppskattar dig, som vet att du måste trivas utanför jobbet för att prestera bra på jobbet.
Les mer...

Farmasøyt - Vitusapotek Nordfjordeid

Har du lyst til å jobbe sammen med oss? Vitusapotek Nordfjordeid har ledig fast stilling som farmasøyt!
Les mer...

Farmasøyt - Vitusapotek Løten

Har du lyst til å jobbe sammen med oss? Vitusapotek Løten har ledig stilling som farmasøyt!
Les mer...

Apoteker - Vitusapotek Rudshøgda

Kan du tenke deg å jobbe som leder i Vitusapotek? Vitusapotek Rudshøgda har ledig stilling som apoteker!
Les mer...

Farmasøyt (vikariat) - Vitusapotek Valdres

Har du lyst til å jobbe sammen med oss? Vitusapotek Valdres har ledig vikariat som farmasøyt. Mulighet for fast ansettelse.
Les mer...

Psykologspesialist/Psykolog - Avdeling for sykehjemsmedisin

I etat for alders og sykehjem er det ledig stilling for psykologspesialist/psykolog. Stillingen er knyttet til avdeling for sykehjemsmedisin. Avdelingen har ansvar for all legetjeneste til
Les mer...

Dyktige indremedisinere søkes til spennende oppdrag Oslo

Kunne du tenkte deg en mer fleksibel arbeidshverdag, eller har du et ønske om å jobbe litt ekstra? Randstad Care søker nå etter dyktige spesialister for oppdrag i hele Norge. Sammen kan vi finne løsninger som passer for deg og din livssituasjon. Sommer, høst, vinter…
Les mer...

Kommuneoverlege i fremoverlent kommune Aurskog Høland

Opptatt av samfunnsmedisin? Er du den nye kommuneoverlegen til Aurskog-Høland? Vi søker etter ny kommuneoverlege for vår kunde Aurskog-Høland kommune. Kommunen er i stor utvikling og skal realisere flere spennende utviklingsprosjekter, blant annet åpner helt nytt…
Les mer...

Ledige fastlegehjemler med kommunal andel i Aure kommune

Fra 1. september blir det ledig to etablerte fastlegepraksiser som har max 1000, men i dag ca 800 og 1000 pasienter på liste. Til hver av hjemlene er det lagt 7,5 timers offentlig arbeid. Kontoret har turnuslege. Legetjenesten er organisert i enhet for Helse- og…
Les mer...

Sykepleier søkes til bemanningsoppdrag, 3 måneder i Akershus

For oss i Askeladden Bemanning er det viktig å være en god samarbeidspartner for deg som sykepleier! Ordet askeladd er tross alt brukt som betegnelse på «en person som gjør en uventet og eventyrlig karriere». Det vil vi bidra til - for din del! At du er vår…
Les mer...

Ledige stillinger ved Botjenesten

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark…
Les mer...

Vi søker en dyktig og engasjert skolehelsesøster

Grünerløkka Familiehus herunder skolehelsetjenesten, søker skolehelsesøster til en fast 100 % stilling. Tiltredelse er 15. august.
Les mer...

Miljøterapeut, våken natt. Sykepleier/vernepleier - Grefsenkollen avlastning

Grefsenkollen er en del av Bolig - og avlastningsavdelingen og gir heldøgnstilbud til barn og unge med multifunksjonshemming. Vi har totalt 12 plasser som pr i dag benyttes av 21 barn og unge, hvorav flere har store medisinske utfordringer. Boligen har moderne…
Les mer...

Vil du jobbe som VERNEPLEIER hos oss?

Haugentunet barne- og avlastningsbolig ble fra 01.02.2016 en samdrift mellom bydel Alna og Stovner. Tjenestestedet har 30 årsverk, der halvparten av de ansatte har sin ansettelse i bydel Alna og den andre halvparten i bydel Stovner. Tjenestestedet gir tjenester til…
Les mer...

Spesialist innen fødselshjelp og kvinnesykdommer?

Ønsker du en fleksibel arbeidshverdag og en tilpasset turnus? Eller har du noen uker til overs som du ønsker å fylle? Gjennom Randstad Care får du muligheten til å arbeide ved ulike sykehus over hele landet, som gir gode muligheter for kompetanseutvikling. Sammen…
Les mer...

Farmasøyt - Boots apotek Torgkvartalet

Boots apotek Torgkvartalet liggeer i Torgkvartalet shoppingsenter i Stjørdal, et senter med stor vekst og sterk utvikling.! Både senteret og apoteket har blitt kraftig oppgradert og apoteket har stor kundetrafikk, både på reseptkunder og øvrig salg.
Les mer...

Helsefagarbeider ved Demensarbeidslag i hjemmebaserte tjenester Fana og Ytrebygda

Enhet for hjemmebaserte tjenester Fana og Ytrebygda er en av 7 enheter i etat for hjemmebaserte tjenester. Vi yter vedtaksbaserte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og kjerneoppgavene er
Les mer...

FAST og vikariat for helsefagarbeider på Mildheimen sykehjem

Mildeheimen sykehjem er et moderne kommunalt drevet sykehjem med 72 sengeplasser fordelt på åtte boenheter. Sykehjemmet har ca. 140 ansatte.
Les mer...

Hvilende nattevakt – Wergeland/Kolstibotn bofellesskap - Psykisk helse Årstad

Psykisk helse og rustjenester i Årstad bydel har ca. 50 årsverk. Enheten driver tilrettelagte botilbud, aktivitetssenter, Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter), psykiatritjeneste til hjemmeboende og psykososial kriseoppfølging.
Les mer...

Prosjektstilling som helsefagarbeider/omsorgarbeider

Ønsker du å være med på utviklingen av tjenestetildelingen i Bergen kommune og har erfaring fra hjemmesykepleie, sykehjem og tjenester til utviklingshemmede.
Les mer...

Apotektekniker / Apotekmedarbeider - Vitusapotek Bærums Verk

Kan du tenke deg å bli vår nye kollega? Grunnet fødselspermisjon har Vitusapotek Bærums Verk ledig vikariat som apotektekniker/ apotekmedarbeider.
Les mer...

Helgestillinger - Kattem bo- og aktivitetstilbud

Ved Kattem bo- og aktivitetstilbud er det ledig elleve faste helgestillinger med stillingsandel på ca. 20 prosent.
Les mer...

Sommervikariater - Kattem bo- og aktivitetstilbud

Ved Kattem bo- og aktivitetstilbud har vi for sommer 2018 ledig flere sommervikariater med stillingsstørrelser mellom 50 og 80 prosent.
Les mer...

Vernepleier - Kattem bo- og aktivitetstilbud

Ved Kattem bo- og aktivitetstilbud er det ledig fire faste 100 prosent stillinger som vernepleier.
Les mer...

Lege til Helsestasjon for ungdom - Ungdom og fritid

Ungdom og Fritid har tilbud rettet mot hele befolkningen. Virksomheten består av 8 avdelinger, med spesielt oppmerksomhet på ungdom med et mangfold av tilbud i Stavanger Kommune. Ved Helsestasjon for ungdom søker vi etter vikariat som lege i stilling 4 timer pr. uke.
Les mer...

Inntil 3 x 100% fast stilling sjukepleiar i Heimetenesta

I Surnadal forventar Heimetenesta aukande oppdragsmengde med auka krav til kompetanse i åra framover. Målet er at innbyggjarane får bu heime så lenge dei ønskjer det. Vi gir tilbod om rehabilitering i heimen der vi har både fysioterapeut og ergoterapeut tilsett i…
Les mer...

Miljøterapeut 2 x 100% stilling i Bu- og aktivitetstenesta

Bu- og aktivitetstenesta gir tilbod om mellom anna bistand og opplæring til menneske med utviklingshemming eller andre særskilte hjelpebehov. Vidare gir vi tilbod om avlasting til personar og familiar som har særleg tyngande omsorgsoppgåver. Målet er å bidra med…
Les mer...

Inntil 5 x 100% sjukepleiar- og vernepleiestillingar

Ved Surnadal sjukeheim ønskjer vi å styrke sjukepleiar- og vernepleiardekninga vår med inntil 5 x 100 % stillingar. Vi har ledig faste stillingar og vikariat både i turnus og på natt. Vi har årsturnus.
Les mer...

Inntil 100% sommerengasjement som nattsjukepleiar

Vi treng nattsjukepleiar i inntil 100% stilling i sommar, med mulegheit for forlenging eller fast tilsetjing vidare. Tiltreding etter avtale. Sjukeheimen er behjelpeleg med bustad ved behov.
Les mer...

Fastlegehjemmel Florvåg legesenter - Legetjenesten

Legesenteret i Florvåg på Askøy har ledig fastlegehjemmel fra 15.10.18. Reisetid er 20 minutter med bil fra Bergen sentrum uten kø eller med hurtigbåt og sykkel som tar tilsvarende tid.
Les mer...
 Tjenesten leveres av Helsestillinger.com.