headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagkonsulent

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 4542765261

Søknadsfrist: 31-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Oslo kommune på:

Facebook

Fagkonsulent

Haugenstua ressurssenter er en døgninstitusjon for rusavhengige. Vi holder til på Haugenstua i Groruddalen. Institusjonen har leiligheter til 26 beboere, samt tre dagplasser.

I tillegg har vi Gjennomgangsleiligheter med booppfølging (Gmb) med 16 plasser i eksterne leiligheter. Haugenstua ressurssenter er en del av Velferdsetaten, og er organisatorisk plassert i Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger (ART).

Haugenstua ressurssenter som institusjon tilbyr et tidsavgrenset rusfritt rehabiliteringstilbud med vekt på botrening, målrettet planarbeid, arbeid og aktivitet samt rusmestring. Vår jobb er å støtte, veilede og rådgi beboer i gjennomføring av egne rehabiliteringsmål. Dette gjøres gjennom utarbeidelse og oppfølging av plan for oppholdet, deltakelse i samarbeids- og ansvarsgrupper, samtaler, tilbakefallsforebygging og praktisk bistand. Vi har også IPS som et tilbud til våre beboere, og har tilgjengelige jobbspesialister som er en del av det faglige fellesskapet.

Haugenstua ressurssenter er sertifisert Regnbuefyrtårn. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som ar gjennomført en grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold. Disse arbeidsplassene har satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

Vi har ledig stilliing som Fagkonsulent hos oss fra 01.10.22. Stillingen innebærer tett samarbeid med øvrige ansatte på institusjonen, og institusjonssjef er nærmeste leder. Stillingen er på dagtid, 37,5t pr.uke med fleksitidsordning.

Arbeidsoppgaver:

Være i dialog og samarbeide med flere eksterne samarbeidspartnere og bistå medarbeidere og brukere i samhandling og koordinering av ulike tjenester
Ansvar for oppfølging av brukerne
Ha det faglige ansvaret for enheten og planlegge, tilrettelegge og strukturere teamets arbeid
Kvalitetssikring av det miljøterapeutiske arbeidet i tråd med gjeldende faglige retningslinjer/ føringer, og bistå miljøterapeutene med klientarbeid ved behov.
Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagmøter
Følge opp de krav som stilles til dokumentasjon av arbeidet, blant annet kvalitetssikring av journal og oppfølging av fagrelaterte avvik
Samhandle og koordinere mellom ulike aktører og tiltak, herunder tett samarbeid med bydelene, felles inntak og andre samarbeidspartnere
Gjennomføre strukturerte samtaler knyttet til brukernes rehabiliteringsmål og tiltakets mandat og ramme
Journalføring og være journalansvarlig, samt rapportering (skriftlig og muntlig)
Lede inntaksarbeid, ha ansvar for saksbehandling, fatte beslutninger og annet administrativt arbeid
Organisere og tilrettelegge for at medarbeidere, brukere og institusjonen skal nå sine mål
Drifts- og administrasjonsoppgaver, herunder fakturering i Agresso

Kvalifikasjoner:
Fullført relevant bachelorgrad innen helse- eller sosialfag. Gjerne med relevant videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse
Erfaring fra tilsvarende stilling med faglig ledelse
Erfaring fra, og god faglig kompetanse på rusfeltet, gjerne også på brukeres hjemmearena
Erfaring med individuell klientoppfølging
Gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) - tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
Du bør ha førerkort klasse B
Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:
Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt
Vi trenger deg som er selvstendig, har sterk gjennomføringsevne, er ansvarsfull, løsningsorientert og kan treffe beslutninger
Du må være faglig trygg og ønske å utvikle tjenester til det beste for beboerne
Det kan være en fordel om du i tillegg til å være en god rusfaglig person også har en praktisk anlagt side
Vi ønsker at våre medarbeidere er gode på samarbeid, bidrar til et godt arbeidsmiljø og har både stå-på-vilje og godt humør
Du har høy arbeidskapasitet og håndterer et høyt arbeidstempo i arbeidshverdagen
Du må også evne å jobbe både selvstendig, i team og tverrfaglig
Du etterlever verdigrunnlaget til Oslo kommune: Brukerorientering- Respekt- Redelighet - Engasjement
Det legges spesielt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid og samhandling

Vi tilbyr:
Et godt faglig miljø, med engasjerte og kompetente kolleger, som bryr seg og tar vare på hverandre
En trivelig beboergruppe med planer og ønsker for fremtiden
Muligheter til å være med å påvirke den faglige utviklingen innenfor et spennende fagfelt
Varierte oppgaver og faglige utfordringer
Fleksitidsordning
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
Lønnsplassering som fagkonsulent i ltr. 41 (kr. 601 700,- pr i år) i Oslo kommunes regulativ


Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Marianne Tryggestad Institusjonssjef, tlf: +47 98652279, e-post: Klikk her

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com