headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kristiansund

Arbeidsgiver: Kristiansund kommune

Søknadsfrist: Snarest

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Kristiansund kommune på:

Facebook

Fastlege ved Bryggen medisinske senter, Kristiansund kommune

Bryggen medisinske senter er lokalisert sentralt i Kristiansund sentrum nede ved havnen i lyse og moderne lokaler, har 4 leger og 3 medarbeidere og har avtale med NTNU om praksisplasser for medisinstudenter. Legesenteret er IA-bedrift. Bryggen medisinske senter bruker System X journalsystem. Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede og det er parkeringsmuligheter for pasienter. Ansatte har parkeringsavtale med utleier.

Det er ledig fastlegehjemmel lokalisert til Bryggen medisinske senter med tiltredelse snarest eller etter avtale. Listestørrelse er pr i dag 800 pasienter.Ved overtakelse av hjemmel gis det tilskudd fra kommunen på 250 000,-

Kommunale legeoppgaver:

For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

Legevakten er lokalisert ved Kristiansund sykehus. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er under utvikling. Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med fokus på høy kvalitet i pasientbehandling.

Kvalifikasjonskrav:
Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:

Godt utviklede samarbeidsevner
Gode kommunikasjonsferdigheter
Fleksibilitet og arbeidskapasitet
Personlige egnethet
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen.

Øvrige vilkår:
Det må fremlegges politiattest og egenerklæring helse ved ansettelse.
For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. Det søkes om rekrutteringsmidler fra Helsedirektoratet for denne stillingen som vil bli stilt til disposisjon dersom søknad innvilges.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kontaktperson:

Astrid Kreyberg Grødal, avdelingsleder legetjenesten, tlf: +47 71575430, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Liv Elin Alnæs Vikene, daglig leder, tlf: +47 99500742, e-post: Klikk her

Kristiansund

er en by og kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 24 300 innbyggere. Kommunen består av fire større øyer i tillegg til en rekke mindre øyer, holmer og skjær. Kristiansund er omgitt av hav og fjorder: I nordøst, over Trondheimsleia, ligger Smøla kommune; øst for Talgsjøen ligger Aure; sørøst for Freifjorden Tingvoll og i sør Gjemnes kommune.

Kristiansund kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som utføres av dyktige medarbeidere. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver og gode pensjonsordninger. Kommunen har et rikt og variert næringsliv, med spesielt fokus på marine næringer. Byen er kjent som Midt-Norges oljehovedstad.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com