headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3980919525

Søknadsfrist: 02-01-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Fastlegehjemmel Saupstad legesenter

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 172 fastleger i Trondheim. Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel på Saupstad legesenter.

Saupstad legesenter er et veldrevet 5-legesenter som holder til i et kommunalt bygg ved Saupstadsenteret. Saupstad er en attraktiv og mangfoldig bydel med en god infrastruktur der det satses på utvikling av offentlige rom. Ny videregående skole og ny flerbrukshall ligger nær senteret.

Legesenteret er godt utrustet med store, lyse og trivelige kontorer og mange behandlingsrom. I samme bygg er det helsestasjon, helse- og velferdssenter og apotek. Legesenteret bruker System X journalsystem. Det er god bemanning med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Legesenteret har et godt og trivelig arbeidsmiljø.

Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel. Hjemmelen har for tiden en listestørrelse på 1300 innbyggere med en fordeling på 51 prosent kvinner med en snittalder på 49 år og 49 prosent menn med en snittalder på 42 år. Ny lege har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig.

Ny lege må godta legesenterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. april 2019, eller så snart som mulig da hjemmelen er ledig. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld.
Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Jarl Kristian Røbech Avdelingsleder, tlf: +47 952 09 113

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com