headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3516142608

Søknadsfrist: 07-09-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Fastlegehjemmel Sjøsiden legesenter - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tilsetting i ledig fastlegehjemmel/0-hjemmel. Legen inngår individuell fastlegeavtale med Trondheim kommune.

Det er for tiden 37 private legekontor og 168 fastleger i Trondheim.

Sjøsiden Legesenter holder til i Mellomila 76 i Ilsvika i Trondheim. Legesenteret ble grunnlagt i 2004.
Det er et veldrevet 4-legesenter. Legesenteret har egen resepsjon, laboratorium, skiftestue, møterom og venterom. Journalsystem System X. Helserespons SMS system. Interkontrollsystem Trinnvis. Gode rutiner for internundervisning og personalmøter.
Ny lege må godta legesenterets internavtale.

Hjemmelsinnehaveren har arbeidet ved legesenteret siden 2010. Den utlyste hjemmelen har pr. i dag et listetak på 1200 pasienter.

Oppstart etter avtale, men ønskelig f.o.m. 01.12.17.

Flere opplysninger kan fås via daglig leder Bjarne Austad tlf. 99029992 eller hjemmelsinnehaver Nina Reimers tlf 45218070.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten - p.t. et listetak på 1200.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke i full kurativ praksis.
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld.
Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin.
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Søkere som er ferdig med obligatorisk veiledet tjeneste vil bli prioritert.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder.
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Elise Berntzen Vesterhus Avdelingsleder, tlf: (+47) 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com