headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Utdanningsstilling

Stillinger: 4

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: Bergen kommune

Ref.kode: 4022171688

Søknadsfrist: 12-03-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bergen kommune på:

Facebook
Twitter

Fire utdanningsstillinger i allmennmedisin (ALIS) i Bergen kommune - Etat for helsetjenester - Øyeblikkelig hjelp-tjenester

De som ansettes vil få utarbeidet individuell utdanningsplan, som inneholder minst to årsverk åpen uselektert allmennlegepraksis, tjeneste i andre kommunale legetjenester, som øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), legevakt, sykehjem, skolehelsetjeneste/helsestasjon, samt nødvendig tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Legen vil få individuell veiledning og supervisjon. Den som ansettes skal også delta i gruppeveiledning under spesialiseringen. Utdanningstiden er på fem år. I løpet av de fem årene skal det gjennomføres tjeneste i spesialisthelsetjenesten i tråd med ny spesialistforskrift.

ALIS må også forplikte seg til å gjennomføre de kurs og deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin.

Stillingene starter opp med tjeneste ved Enhet for øyeblikkelig hjelp tjenester (ØHT); på ØHD og legevakt, som også inkluderer nattevakter og utrykning fra legevakt. ØHD er en døgnbemannet sengepost med 34 senger hvor vi diagnostiserer og behandler pasienter etter allmennmedisinske prinsipper. Arbeidet består av klinisk pasientarbeid på en aktiv sengepost med pasienter som har liggetid 2-3 døgn. Avdelingen er den nest største i landet og har rundt 100 ansatte med høy kompetanse. Vi jobber tverrfaglig i et godt og aktivt arbeidsmiljø. Avdelingen har overleger som kan gi veiledning.

Utdanningsstillingene har fast lønn.

Tiltredelse snarest/etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Tjeneste i ulike kommunale legetjenester med start ØHT
Generelle allmennmedisinske oppgaver
Minst to års åpen uselektert allmennlegepraksis

Kvalifikasjoner:
Det søkes etter lege som ønsker spesialistutdanning i allmennmedisin
Autorisert lege i Norge med fullført/godkjent turnustjeneste i Norge
Søkere må ha god språkforståelse og formidlingsevne
Gode dataferdigheter
Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse

Utdanningsretning:
Medisin

Utdanningsnivå:
Profesjonsstudium

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt
Gode kommunikasjonsegenskaper
Fokusert på kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
Serviceinnstilling i en travel hverdag
Kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
Evne til å arbeide på tvers av behandlingsnivå

Vi tilbyr:
Tverrfaglig, aktivt og godt arbeidsmiljø
Allsidig og utviklende fagmiljø
En allsidig arbeidshverdag
Individuell utdanningsplan
Avtale om supervisjon og veiledning
Tilbud om deltagelse i gruppeveiledning

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Brita Øygard Etatsdirektør, tlf: +47 55565200, mobil: +47 47622199

Kontaktperson:

Karsten Sylta Spesialrådgiver, tlf: +47 55565205

Kontaktperson:

Monica Wammen Nortvedt Enhetsleder, tlf: +47 99048344

Bergen kommune

er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.

Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com