headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Helsefagarbeider

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 74%

Arbeidstid: Natt

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: Bergen kommune

Ref.kode: 4003176752

Søknadsfrist: 19-01-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bergen kommune på:

Facebook
Twitter

Helsefagarbeider 74% fast stilling - Våken natt - Svartediksveien avlastning

Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak og ca. 90 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom med funksjonshemming og utviklingshemming. En av våre kommunale avlastningsboliger gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vårt mål er å være en forlengelse av hjemmet.

Svartediksveien avlastning er en avlastningsbolig for barn og unge med autisme, som til daglig bor hjemme med familiene sine. Boligen har 6 avlastningsplasser, og brukerne er for tiden i aldersgruppen 7-21 år. Boligen disponerer 19 årsverk fordelt på 37 faste stillinger, og har en sammensatt personalgruppe i store stillinger. Hovedmålet for avlastningsboligen er å være et trygt og godt sted for barnet/ ungdommen, og at foreldrene skal oppleve reell avlastning under oppholdene. God omsorg, meningsfulle aktiviteter og utvikling hos den enkelte står i fokus. For å få til dette har vi engasjerte medarbeidere som ser den enkelte, støtter og hjelper sine kollegaer, samarbeider godt med foreldre og andre samarbeidspartnere, er opptatt av etisk refleksjon og utvikling.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta brukere på huset på natt
Legemiddelhåndtering
Veiledning av hvilende nattevakter
Praktiske oppgaver knyttet til skiftet
Praktiske gjøremål og andre delegerte oppgaver fra leder
Praktiske opplysninger: På natt er det en våken og en hvilende nattevakt på skift, der våken nattevakt har ansvarsvakt. 64% av stillingen er vakter tilknyttet natt. På 12 uker har stillingen i tillegg 6 ettermiddagsvakter.
Arbeidstid på natt: kl 21.50-21.30, ettermiddag kl 14.30- 21.30/22.00
Arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner:
Helsefagarbeider
Søkere med andre relevante utdanninger kan bli vurdert
Kjennskap og erfaring fra arbeid med mennesker med autisme og/eller atferds utfordringer
Kjennskap og erfaring med epilepsi
Kjennskap og erfaring med forebyggende arbeid, og håndtering av utfordrende atferd
Kjennskap og erfaring med Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9
Gyldig politiattest
Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2-test
Med bakgrunn i kjønnsmessig fordeling i brukergruppen og personalet oppfordres menn til å søke
Med bakgrunn i institusjonens utforming og arbeidets art kreves det god helse i stillingen

Utdanningsretning:
Helsefagarbeider / Hjelpepleie

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev

Personlige egenskaper:
Kunne vise respekt og raushet i møtet med brukerne, og ha et ønske om å se det positive og mulighetene i hver enkelt. Evne å gi omsorg i relasjoner som kan være krevende og utfordrende.
Tålmodighet og ro i arbeidet med brukerne, og evne til å ta deres perspektiv
Trives med nattarbeid som kan være hektisk og krevende, og håndtere uforutsette hendelser.
Engasjement og faglig fokus
Godt humør, fleksibel og løsningsfokusert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn etter tariff:
Tiltredelse 21.03.2019
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
En arbeidsplass som er en IA- bedrift (inkluderende arbeidsliv)
Spennende faglig arbeid som utfordrer og utvikler, og med stor variasjon i arbeidsdagene.
Et godt arbeidsmiljø med mye smil og latter

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Anne-Tove Boga Avdelingsleder, tlf: +47 55 56 93 50, e-post: Klikk her

Bergen kommune

er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.

Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com