headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Spesialsykepleier

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 3972931969

Søknadsfrist: 28-01-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Spesialsykepleier - Sagene hjemmebaserte tjenester

Ønsker du å utgjøre en forskjell for hjemmeboende? Vil du jobbe i en fremoverlent bydel med fokus på innovasjon og digitalisering? Sagene bydel er en foregangsbydel i velferdsteknologi i Norge.

Synes du det høres spennende ut å arbeide i andres hjem, hvor ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Søker du aktivt efter brukerens ressurser og muligheter? – Da trenger vi deg i teamet vårt!

Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er at bydelens beboere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi arbeider aktivt med tillitsmodellen. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov.

Nå oppretter vi et tverrfaglig mottaks- og rehabiliteringsteam som skal styrke dagens innsatsteam og sikre pasientreisen og rehabiliteringsforløpet mellom sykehus, helsehus og hjemmet.

Seksjon Innsats og Mestring er en del av Sagene hjemmebaserte tjenester og består av: velferdsteknologi, klinisk ernæringsfysiolog, dagaktiviteter, fysioterapi- og ergoterapi tjenester, innsatsteam, demensteam og hverdagsrehabilitering. For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vi har fokus på at utviklingen framover skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling. Fokus på brukermedvirkning, «Hva er viktig for deg?» og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.

Er du en sykepleier med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg, ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi søker medarbeider som er engasjert, faglig dyktig, fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere! Vi er en attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere.

Stillingen er nyopprettet og skal inngå i bydelens Mottaks- og rehabiliteringsteam. Teamet arbeider tverrfaglig og består av sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Sykepleierstillingen er lagt under seksjon Innsats og Mestring, og innebærer turnus dag/kveld.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Sikre overgangene mellom sykehus/korttidsavdeling/helsehus og hjemmet og koordinere eventuelle videre tjenester
Trygge pårørende og brukere ved overgang mellom sykehus/korttidsavdeling/helsehus og hjemmet
Delta på tverrfaglige nettverks- og oppstartsmøter
Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med bruker, for å bidra til at brukeren skal oppleve trygghet og mestring, ved rehabilitering i hjemmet
Forebygge reinnleggelser på sykehus/helsehus/ sykehjem ved ekstra innsats i hjemmet
Utføre praktiske pleie og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens behov
Kartlegge fysisk, medisinsk og kognitiv funksjon
Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen å bidra til at brukeren opplever trygghet og mestring
Arbeide tverrfaglig i team sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere, slik at brukerne kan bo i eget hjem lengst mulig
Fokus på å gi brukeren høyere livskvalitet og mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig gjennom forebyggende behandling / tiltak

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som sykepleier
Erfaring fra arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger som rus-, somatikk -, psykiatri- eller utfordringer knyttet til kognitiv svikt
God kjennskap i dokumentasjons verktøy eks Gerica
Dokumentert norskkunnskaper i henhold til kommunenes krav
politiattest

Ønskelig:
Ønskelig med erfaring fra arbeid som sykepleier i førstelinjetjenesten, fortrinnsvis fra hjemmetjenesten
Etterutdanning i Geriatri og /eller Demens/ kognitiv svikt, eller psykiatri eller klinisk sykepleiefag
Erfaring fra å drive prosjektarbeid
Erfaring med bruk av velferdsteknologi
Kjennskap til motiverende Intervju som et viktig arbeidsredskap i det daglige arbeidet.
Erfaring fra helhetlige tverrfaglige kartleggings / vurderings besøk
Erfaring med systematisk fallforebyggende arbeid
Personlige egenskaper
Vi søker en positiv, motivert, engasjert medspiller. Du er løsningsfokusert, fleksibel og har evne til å jobbe selvstendig
Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
Gode kommunikasjon – og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
Du inngir trygghet, er tydelig, motiverende og tilstedeværende
Du er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg endringer

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø med fokus på fag, tverrfaglig samarbeid, pågangsmot og åpenhet
En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
Vi tilbyr deg mulighet til å være med å påvirke og utvikle bydelens tjenester og bidra til å oppfylle bydelens overordnede målsettinger. Dette i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelen og eksterne samarbeidspartnere
De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.
En attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
Lønnsplassering i lønnstrinn 31 til 45 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mia Charlott Wedegren Seksjonsleder, tlf: (+47) 48213245

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com