headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kommunelege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Tana

Arbeidsgiver: Tana kommune

Ref.kode: ID 651

Søknadsfrist: 04-10-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Les mer om Tana Kommune > > >

Følg Tana kommune på:

Facebook
Twitter

Fast 100 % stilling som kommunelege

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Unjárga gielda/Nesseby kommune er en sjøsamisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Nærmeste by og flyplass ligger i Vadsø 50 km fra Varangerbotn og det er 1 ½ times kjøring til Kirkenes flyplass som har flere daglige direktefly til Oslo. Nesseby kommune tilbyr gratis barnehage.

Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene. Legesenteret for de to kommunene er lokalisert til Tanabru og har for tiden 6 legestillinger hvorav en av disse er tilknyttet kontoret i Nesseby kommune. I tillegg har kommunene 2 turnusleger. Vi har 6 delt vaktordning.

Det er nå ledig ved legesenteret fast 100 % stilling som kommunelege:

Hovedoppgave for en kommunelege vil være arbeid som fastlege. Stillingen inngår i legevaktsordningen med pr. tiden 6-7 delt vaktordning og har i tillegg 7,5 timer kommunale oppgaver pr. uke. Listestørrelsen er p.t. 600-700 pasienter. Kommunen har ansvaret for sine respektive sykestue- og KAD-plasser.

Arbeidet er svært variert og den store avstanden til sykehus medfører også behandling av mer akutte problemstillinger enn det som ofte er alminnelig i allmennpraksis, blant annet under innleggelse på sykestue. Det er fokus på et tett faglig samarbeide i kollegiet for å utveksle erfaring og kunnskap med hverandre

Utdanning og kvalifikasjonskrav:
Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller
Er under spesialisering
Har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller § 10 i forskrift 8. oktober 2008. nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS- land eller fra Sveits.
Beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig godt
Ønskelig med førerkort kl.B

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og god samarbeidsevne.

Vi tilbyr:
Svært høy avlønning
En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Veiledning i utdanning til spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
God pensjons og forsikringsordning

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Henvendelser kan rettes til:
Rådmann Jørn Aslaksen, telefon: +47 46400202, e-post: ja@tana.kommune.no eller
konstituert kommuneoverlege Kai Syverud, tlf. +45517700, eller epost kai.syverud@tana.kommune.no

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a første ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist 4. oktober 2017

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no/ledige-stillinger. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under

For mer informasjon

Kontaktperson:

Rådmann Jørn Aslaksen, tlf: +47 46400202, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

konstituert kommuneoverlege Kai Syverud, tlf: +45517700, e-post: Klikk her

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com