headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Kommunefarmasøyt

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 4009396628

Søknadsfrist: 14-02-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Kommunefarmasøyt

Vil du bli kommunefarmasøyt i Trondheim? Trondheim kommune trenger flere farmasøyter. Enhet for service og internkontroll (Esikt) oppretter derfor en ny fast 100 prosent stilling for kommunefarmasøyt for snarlig tiltredelse.

Kommunefarmasøyten bidrar til tjenesteutvikling innen legemiddeområdet på helse- og velferdsområdet, er ansvarlig for legemiddelopplæring og drift av kommunens legemiddelkomité. Kommunefarmasøyten samarbeider tett med blant annet kommuneoverleger, kommunalsjefer og kommunens utøvende enheter.

Esikt er en intern tjeneste direkte underlagt kommunaldirektør for helse- og velferdsområdet, med ansvar for å kvalitetssikre at det jobbes i tråd med gjeldende regelverk, retningslinjer, beslutninger og veivalg som til enhver tid gjelder for organisasjonen. Enheten er lokalisert midt i Trondheim sentrum og består av ca 35 ansatte fordelt på to avdelinger. Esikt har et bredt faglig miljø med 15 ulike profesjoner/yrkesgrupper som sammen skal bidra til at helse- og velferdsområdet fremstår med tillit og troverdighet innen blant annet beredskap, kvalitetsutvikling og internkontroll. I tillegg er Esikt også tjenesteeier for fagsystem på helse- og velferdsområdet og ansvarlig for videreføring av velferdsteknologisatsingen.

Arbeidsoppgaver:

Planarbeid for å oppfylle lovkrav som omhandler legemiddelhåndtering
Utviklingsarbeid som kvalitetsforbedring, undervisning, internkontroll, revisjon, deltakelse i nasjonale og lokale prosjekter
Veiledning og rådgivning
Utvikling av statistikk som grunnlag for økt kunnskap og forbedringsarbeid
Bidra til at legemiddelgjennomganger gjennomføres etter lovkrav
Listen er ikke uttømmende

Kvalifikasjoner:
Du må være Cand.pharm/ ha master i farmasi. Du må ha kjennskap til og erfaring fra samarbeid/ samhandling med kommunehelsetjenesten, erfaring med undervisning / opplæring samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning eller erfaring innen klinisk farmasi, erfaring fra forskning eller prosjektarbeid, erfaring fra internkontroll og revisjon samt utarbeidelse og analyse av legemiddelstatistikk.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Vi ser etter en utadvent, initiativrik og målbevisst farmasøyt som er strukturert, selvstendig, samarbeidsorientert og tilpasningsdyktig. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet med gode muligheter for faglig utvikling i et unikt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn i henhold til sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hilde-Carin Storhaug avdelingsleder, tlf: +47 95263714

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com