headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Stillinger: 4

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 4039680677

Søknadsfrist: 28-03-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Lege i sykehjem

Trondheim kommune har i dag ni sykehjemsleger som arbeider i 50 - 100 prosent stilling i byens helsehus (korttidsplasser) og helse- og velferdssentre (langtidsplasser). Ordningen med egne sykehjemsleger har fungert godt og vurderes utvidet til flere av byens helse- og velferdssentre. Legene opplever å ha et godt kollegialt fellesskap og møtes ukentlig for faglige diskusjoner og internundervisning og vikarierer for hverandre ved korttidsfravær.

Vi tilbyr nå fire faste 100 prosent stillinger som sykehjemslege. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, men utøves ved ett til tre avdelinger ved helsehus eller helse- og velferdssentre i kommunen.

Legestillingen vil gi tellende praksis for spesialitet i allmennmedisin. For leger i spesialisering vil det legges til rette for deltagelse i nødvendige kurs, og etter hvert nødvendig tjeneste i fastlegepraksis, for å oppnå spesialiteten.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus / helse- og velferdssenter i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner
Samhandling med annet helsepersonell i enhetene
Deltagelse i ukentlige møter / smågrupper med de andre sykehjemslegene
Dekning for sykehjemslegekollega ved korttidsfravær

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1
Spesialitet i allmennmedisin foretrekkes
God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Interesse for sykehjemsmedisin / geriatri
Gode samarbeidsevner
Arbeider godt både selvstendig og i team
Evne til å be om råd når det er nødvendig
Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Gode kommunikasjonsevner
Personlig egnethet til pasientbehandling

Vi tilbyr:
Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter / internundervisning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hege Miranda Dahlen Spesialkonsulent, tlf: +47 97016618

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com