headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Stillinger: 3

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 4035819887

Søknadsfrist: 01-05-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Sommervikariat leger

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssenter/helsehus, helsestasjoner og ved flyktninghelseteamet i Trondheim kommune for sommerferieavviklingen 2019. Det er ønskelig at du kan jobbe hele perioden medio juni til medio august. Det kan og bli mulighet for forlengelse av vikariatet utover høsten. Det er viktig at du oppgir om det er perioder du ikke kan jobbe.

Du vil jobbe alene som lege på enhetene i nært samarbeid med personalet. Det legges opp til at legene kan være i kontakt med hverandre ved behov. I tillegg vil det være andre erfarne leger som kan kontaktes for veiledning.

Hver stilling vil være kombinasjonsstillinger som kan inneholde helse- og velferdssenter/helsehus, helsestasjon eller flyktninghelsetjeneste. Fint om du oppgir om du har særlige preferanser.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Søknadsfrist er satt til 1. mai 2019, men søknadene vil bli vurdert fortløpende og ansettelser vil skje etterhvert som vi finner kvalifiserte søkere.

Arbeidsoppgaver:

Vikarlegen vil på sykehjemsdager jobbe etter oppsatt plan mellom ulike helse- og velferdssenter/helsehus. Det kan være besøk på flere sykehjem per dag.

Vikarlegen skal primært ivareta:
nyoppståtte endringer i helsetilstand
gjennomgang av nye pasienter
evaluering av pågående "aktiv behandling"
nødvendig kontakt med pasienter/pårørende
sykehjemmet benytter legevakt utenom oppsatt visittid, men kan kontakte vikarlegen innenfor arbeidstid andre dager, dersom det er behandlingstiltak denne har vært med å iverksette

På helsestasjonsdager skal legen:
utføre helsekontroller til alle barn mellom 0-5 år i tråd med nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjensten og helsestasjon for ungdom
delta i tverrfaglige drøftinger på helsestasjonen og eventuelt med andre i Barne- og familietjenesten ved behov
være medisinsk faglig ansvarlig på helsestasjonen de dagene de er på jobb
viderehenvise til andrelinjetjenesten ved behov
ha et forebyggende fokus
fange opp risikofaktorer og avvik hos barnet

Lege i Flyktninghelseteamet skal:
tilby allmennlegetjenester i henhold til nasjonal veileder for helsetjenester til innvandrere, flyktninger og asylsøkere samt rutiner for tjenesteområdet
gjennomføre førstegangshelseundersøkelse av voksne og barn, med tidlig viderehenvisning
gjennomføre nødvendig helsehjelp og behandling
være helsestasjonslege for asylsøkerbarn 0-5 år
gjennomføre tuberkuloseundersøkelse / smittevernarbeid
ha fastlegefunksjon til personer uten fastlege
arbeide i tverrfaglige team rundt pasienten

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1 eller ha godkjent turnus fra utdanningslandet. Er en fordel at man er under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin.
Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene
Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim.
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.

Personlige egenskaper:
Gode samhandlingsegenskaper
Jobber strukturert
Gode evner til dokumentasjon/journalføring
Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
En spennende og utfordrende arbeidssituasjon
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Veiledning hvis behov fra faste sykehjemsleger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Hege Miranda Dahlen Spesialkonsulent, tlf: +47 90819431

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com