headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Aure

Arbeidsgiver: Aure Kommune

Ref.kode: 230

Søknadsfrist: 31-05-2018

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Aure Kommune på:

Facebook
Twitter

Ledige fastlegehjemler med kommunal andel i Aure kommune

Fra 1. september blir det ledig to etablerte fastlegepraksiser som har max 1000, men i dag ca 800 og 1000 pasienter på liste. Til hver av hjemlene er det lagt 7,5 timers offentlig arbeid. Kontoret har turnuslege. Legetjenesten er organisert i enhet for Helse- og familie, med enhetsleder som nærmeste leder.

Beskrivelse:

Aure legekontor er et ett av to legekontor i kommunen, kontoret ligger i Aure Helsesenter i Aure sentrum.
Legekontoret bemannes med 3 leger, turnuslege og kvalifisert hjelpersonell tilsvarende 3,5 stilling. Det er utarbeidet regler for kollegial fraværsdekning. Legekontoret har gode rutiner. Legekontoret bruker System-X som journalsystem, og har Trinnvis som kvalitetssystem. Det er etablert avtale med NOKLUS om laboratoriearbeid. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern via Kystlab. Kommunen stiller med kontor, EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell mot vederlag i
basistilskudd.

Legevakt:
Hjemmelsinnehavere er forpliktet til å delta i kommunens legevaktordning.
Kommunen har 5 delt daglegevakt (lokal legevakt) hverdager mellom 0800-1530.
Utenom kontortid er det etablert en 11-delt interkommunal legevakt med nabokommunene Halsa og Smøla mellom 1530-0800 på kveld og helg.
Under legevakt benyttes eget kontor eller ambulansebåten "Øyvakt," (utstyrt som legekontor). Turnusleger deltar i legevakt.
Beredskapsgodtgjørelse følger bestemmelser i SFS 2305 tilsv. vaktklasse 1.

Kommunal fast stilling:
De to kommunale delstillinger er knyttet til hhv tilsyn ved sykehjem og bokollektiv for demente, og helsestasjon, skolehelsetjeneste og inneklima skole og barnehage.

Ønskede kvalifikasjoner:
Til stillingene søker vi leger med spesialisering i allmennmedisin, men andre leger kan søke med forutsetning at de tar slik spesialisering.
Søkere må ha norsk autorisasjon og må kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonelloven.
Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Ved tildeling av stilling vil også eksisterende leger sine ønsker vektlegges.

Vi kan tilby:
En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
Faglige utviklingsmuligheter
Fokus på tverrfaglig samarbeid
Kommunen kan være behjelpelig med bolig
Kollegial fraværsstøtte
Fantastiske naturmuligheter på både fjell og ved fjord

Annet:
Om søkere ønsker fast ansettelse i kommunen også som fastlege, framfor å etablere seg som privat næringsdrivende, er kommunen åpen for å forhandle om dette.

Aure kommune er inne i en prosess knyttet til organisering av helsetjenestene, og annen lokalitet for legehjemlene kan bli aktuelt.

Søknad sendes:
Aure kommune oppfordrer til å søke elektronisk. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).

Hvis søknad sendes manuelt: Aure kommune, personalavdelingen, postboks 33, 6689 Aure.
Konvolutten merkes med riktig referansenummer.

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

For næremere opplysninger:

Kontaktperson:

Jacob Herman Romijn Kommunelege, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Geir Nielsen Enhetsleder, tlf: +47 41215591, e-post: Klikk her

Aure kommune

har vel 3.600 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim.

Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning.

For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 10 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder.

footerlogo
© 2014 Helsestillinger All rights reserved.

www.helsestillinger.com

mail to helsestillinger.comFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com