headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Overlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bodø

Arbeidsgiver: Nordlandssykehuset

Ref.kode: 4543945191

Søknadsfrist: 21-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Nordlandssykehuset på:

Facebook
Twitter

Overlege

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege ved Barneklinikken NLSH, hovedarbeidssted Habilitering for barn og ungdom, Bodø.

Barneklinikken består av tre enheter; Nyfødtintensiv, Barnemedisin- dagpost og poliklinikk, og habilitering for barn og ungdom. Barneklinikken dekker et bredt fagområde. Øvre aldergrense for nyhenviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år.

Habilitering for barn og ungdom er tilknyttet og samlokalisert med Barneklinikken. I tillegg til legeressurs er det ansatt psykologer, spesialpedagoger, fysioterapeut, sykepleiere og ergoterapeut i teamet og det er fokus på tverrfaglighet. Det er per i dag fastansatt 50% overlegeressurs på HABU, i tillegg bidrar overleger med generell kompetanse og det er fast rotasjon av LIS til enheten.

Habilitering for barn og ungdom yter tjenester til barn og ungdom fra 0-18 år, til deres familier og samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten.

I hovedsak vil arbeidet være knyttet opp til subspesialisering habilitering men det er en fordel om søker også har erfaring innenfor fagfeltet nevrologi eller annen relevant kompetanse.

Stillingen er delvis knyttet opp mot arbeid innen generell barnemedisin.

Det må påregnes noe reisevirksomhet for stillingen

Arbeidsoppgaver:

Legearbeid ved barnehabilitering og barnenevrologisk poliklinikk
Mulighet for og forventning om deltakelse i fagutvikling og kvalitetsprosjekter
Overlegen deltar i opplæring og undervisning av LIS og medisinstudenter
Deltakelse i ambulant virksomhet er ønskelig
I all hovedsak dagarbeid men med mulighet for deltakelse i vaktrotasjon.

Kvalifikasjoner:
Spesialistgodkjenning i barnesykdommer. Det er en fordel med kompetanse innenfor barnenevrologi eller habilitering.
Spesialister med annen relevant kompetanse vil kunne vurderes.
Norsk skriftlig og muntlig må beherskes.

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en medarbeider med interesse og kompetanse for barn med nevrologiske lidelser og behov for habilitering.
Tjenesten til denne pasientgruppen i Nordlandssykehuset er nå i en prosess for videreutvikling og forbedring. Vi ønsker noen som kan bidra i dette arbeidet med entusiasme og faglig kompetanse.
Det er mye fokus på tverrfaglighet og samhandling slik at vi ser etter en god medspiller, samtidig må du kunne ta avgjørelser på egenhånd.
Som alle legejobber krever også denne høy arbeidskapasitet og en viss grad av fleksibilitet.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr en spennende jobb som overlege ved Barneklinikken NLSH. Stillingen er krevende og interessant, og består av mange utfordrende oppgaver.
Arbeidsmiljøet er preget av entusiastiske, erfarne og dyktige medarbeidere.
Lønn i henhold til avtale
Gode pensjons og forsikringsordninger

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Kristin Wasland Avdelingsoverlege, tlf: +47 41691366, e-post: Klikk her

Nordlandssykehuset HF

har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no. Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com