headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Postsekretær

Kontraktstype: Prosjekt

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: St. Olavs hospital

Ref.kode: 4541743793

Søknadsfrist: 21-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg St. Olavs hospital på:

Facebook
Twitter

Postsekretær

Postsekretær 100 % prosjektstilling i ett års varighet med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen deles 50/50 mellom følgende døgnenheter; Krise-korttidseksjonen ( S1) og Rehabiliteringsseksjonen (S2). Vi ønsker oss en medarbeider som er fleksibel og kan bidra på tvers i avdelingene med administrative oppgaver i samarbeid med seksjonslederne.

Primært dreier dette seg om turnusplanlegging, bemanningskoordinering, pasientadministrasjon mm. I og med at stillingen er nyopprettet må det påregnes flere oppgaver etter behov, og man får muligheten til å være med på å utvikle stillingen. Organisatorisk vil stillingen være organisert hos seksjonsleder i S2.

S1 har 17 sengeplasser og håndterer både planlagte og akutte innleggelser. De flere av våre pasienter er innlagt i 1-2 uker.

S2 har 15 sengeplasser som i hovedsak har elektive innleggelser. Det jobbes primært med å utrede og behandle psykoselidelser.

For begge enhetene representerer de allmennpsykiatriske sengeplassene i Nidaros DPS. I døgnenhetene jobbes det tverrfaglig og vi har psykologer, psykologspesialister, LIS, psykiatere, vernepleiere, sykepleiere turnusfysioterapeut og sosionom som er ansatt hos oss.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger vakkert plassert nede ved fjorden på Østmarkneset på Lade i Trondheim. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på mer enn 115 000 innbyggere, og vårt opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik til Selbu i øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer.

Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har eget Lærings og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.
Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

Arbeidsoppgaver:

Ajourhold og turnusplanlegging
Bemanning/ressursstyring
Bestilling av varer og pasienttransport
Saksbehandling
Pasientadministrasjon
Andre forefallende sekretæroppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner:
Helsesekretær/medisinsk sekretær eller annen relevant utdanning
Gode IT-kunnskaper generelt, og kjennskap til interne med sykehussystemer er en fordel
Gode språk og skrivekunnskaper
Relevant arbeidserfaring.

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Selvstendig, men må også kunne samarbeide godt med ledelsen og andre yrkesgrupper på NDPS
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Lønn ihht. gjeldende avtaler
Offentlig pensjonsordninger og forsikringsordninger etc.
En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Tor Holm Seksjonsleder, Rehab.seksjonen, tlf: +47 90208528, e-post: Klikk her

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim

- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg.

Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com