headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykiatrisk sykepleier, vernepleier

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: St. Olavs hospital

Ref.kode: 4538282642

Søknadsfrist: 14-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg St. Olavs hospital på:

Facebook
Twitter

Psykiatrisk sykepleier, vernepleier

Psykiatrisk sykepleier, vernepleier eller annen 3 årig høgskoleutdanning med relevant videreutdanning.

Vil du bli vår nye kollega?

Nidaros DPS, avd. Fosen-Teamet har ledig vikariat i 100 % som behandler. Det søkes etter psykiatrisk sykepleier, spesialvernepleier, sosionom eller annen 3 årig høgskoleutdanning med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, familieterapi, SEPREP eller annen relevant videreutdanning. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Fosen-Teamet er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne med drift på Fosenhalvøya. Vi er organisert sammen med Nidaros DPS og har kontor i Rissa, Åfjord og på Brekstad.

Fosen-Teamets base er i Rissa, hvor hele teamet samles ukentlig. Resten av uka er behandlerne fordelt mellom de tre kommunene og Nidaros DPS sitt hovedkontor i Trondheim. Våre arbeidstidsordninger gir gode muligheter for å kunne bo i Trondheimsregionen og jobbe på Fosen.

Fosen-Teamet har røtter i et relasjonelt perspektiv. Vi har regelmessig team-veiledning med ekstern veileder.

Vi har et nært samarbeid med familievernkontoret i Trondheim i form av veiledning i familiesaker. Det vil være en fordel om vår nye medarbeider har interesse for - eventuelt videreutdanning innen familieterapi og systemteoretisk tenkning.

Du er velkommen til å ta kontakt om du vil vite mer om stillingen og måten vi jobber på!


Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere.

Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer.

Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps.no

Arbeidsoppgaver:

Utredning og behandling av pasienter
Målrettet samarbeid både internt og med våre eksterne samarbeidspartnere
Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
Det er tydelig forventninger til den enkelte ansattes behandlingskapasitet.

Kvalifikasjoner:
Psykiatrisk sykepleier/vernepleier/sosionom eller annen relevant 3 årig høgskoleutdanning med videreutdanning
Erfaring fra psykiatrisk poliklinikk eller annen psykiatrisk avdeling for å møte et spekter av psykiske helseutfordringer
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
Evne til fleksibilitet og selvstendighet
Gode kommunikasjonsferdigheter
Relasjonsorientert

Personlige egenskaper:
Du har gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst, men også å jobbe i team
Du arbeider strukturert og målrettet
Du har interesse for fagutvikling
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Du må ha førerkort for bil

Vi tilbyr:
Et fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeider med bred faglig kompetanse
Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)bedrift
Vi ber om at du oppgir minst 2 referanser
Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved den elektroniske søknaden

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Linda Falch seksjonsleder, tlf: +47 72 82 34 50, e-post: Klikk her

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim

- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg.

Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com