headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Psykologspesialist

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: St. Olavs hospital

Ref.kode: 4529291803

Søknadsfrist: 21-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg St. Olavs hospital på:

Facebook
Twitter

Psykologspesialist BUP Lian

Barne- og ungdompykiatrisk avdeling (BUP) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag.

Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF.

Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Ved BUP Lian tilbyr vi både akutt og elektiv avklaring/utredning/behandling i døgnrammer og akuttvurderinger/oppfølging ambulant og poliklinisk. Ved spesielt kompleks og alvorlig problematikk følges også noen behandlingsforløp poliklinisk over tid.

I pasientbehandlingen har vi spesielt fokus på alliansearbeid med pasient, omsorgspersoner og andre samarbeidspartnere.

Poliklinikk Lian består av fagstab (leger, psykologer og familieterapeuter) ved de to døgnenhetene ved BUP Lian, og Ambulant akutteam.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er allsidige og en møter et bredt spekter av akutte og komplekse tilstandsbilder
Arbeidsoppgavene til psykologspesialist vil primært være på Akuttenheten sammen med overlege og psykologspesialist
Stillingen vil innebære et tett samarbeide med de andre fagprofesjonene i enheten og aktiv deltakelse i pågående fagutviklingsprosjekter ved seksjonen
Samarbeid med andre seksjoner i egen klinikk og eksterne samarbeidspartnere er viktige arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra arbeid med psykisk helsevern for barn og unge vil vektlegges.
Erfaring fra arbeid med akutte tilstander innenfor psykisk helsevern for barn og unge vil vektlegges.
Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner, evne og vilje til fleksibilitet samt personlig egnethet og interesse for denne type arbeid vil ved ansettelse bli tillagt stor vekt. Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt
Tilsvarende interesse for fagutvikling og ønske om å delta i dette

Vi tilbyr:
En engasjert kollegagruppe og høyt faglig nivå, som jobber tett sammen i behandlingsteam
Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1. gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Carl Georg Schult-Jessen Seksjonsleder, tlf: +47 991 15 009

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim

- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg.

Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com