headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo Kommune

Ref.kode: 4541142412

Søknadsfrist: 21-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Oslo kommune på:

Facebook

Sykepleier

Demensteam har et ledig 100% vikariat som sykepleier. Demensteam er organisert i avdeling helse, aktivitet og mestring og er en del av bydel Stovners vurderingsteam.

Vurderingsteam er tverrfaglig sammensatt og fungerer som bydelens mottaksapparat for alle nye henvendelser, og søknader om helse- og omsorgstjenester. Teamet er lett tilgjengelig for bydelens innbyggere, og har kort responstid.

Med fokus på gode tverrfaglige vurderinger av innbyggers behov bidrar teamet til å sikre at riktig tjeneste settes i gang til rett tid. Som sykepleier i demensteam har du en viktig rolle opp mot bydelens innbyggere og deres pårørende. Du vil også være et viktig i samarbeidet med bydelens hjemmetjeneste.

Vi ønsker at alle som jobber hos oss skal oppleve et godt og trygt arbeidsmiljø slik at vi sammen fremmer muligheter for faglig og personlig utvikling.


Vi ønsker et miljø hvor det er takhøyde for gode diskusjoner, hvor man kan vokse og utvikle sin kompetanse. Vi ønsker deg som er engasjert og faglig trygg, men som også er lydhør og åpen for å lære av andre dyktige medarbeidere med ulik profesjon og kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

Faglig ansvar for å kartlegge, veilede, utrede og gi råd til personer med kognitiv svikt.
Oppfølging av brukere innlagt i spesialisthelsetjenesten
Planlegge og gjennomføre pårørendeskole
Ha oversikt over enhver tid aktuelle tilbud til personer med kognitiv svikt
Bidra til at personer med kognitiv svikt kan bo hjemme lengst mulig
Fungere som bindeledd mellom personer med kognitiv svikt, deres pårørende, bydelens tjenester og andre samarbeidspartnere
Tett samarbeid med demenskontakter i bydelens hjemmetjeneste
Medansvar for utvikling av bydelens demensplan i tråd med nasjonale retningslinjer
Bruk og veiledning i bruk av velferdsteknologi

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne ( Norskprøve/bergenstest med resultat C1)
Førerkort klasse B
Gode kommunikasjonsevner
Klinisk erfaring med personer med demens

Det er også ønskelig at du har:
Videreutdanning i geriatri
Gjennomført Almakontakt kurs
Erfaring fra kommunehelsetjenesten
Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:
Du er trygg på din egen arbeidsutførelse
Du er positiv, motivert og engasjert
Du har evne til å jobb selvstendig og i team
Du er løsningsorientert og fleksibel
Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
Du har gode kommunikasjon – og samarbeidsevner og liker å jobbe tverrfaglig
Du mestrer høyt arbeidspress

Vi tilbyr:
En trivelig arbeidsplass med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
En faglig utfordrende og utviklende rolle og funksjon.
En variert arbeidsdag i et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.
Lønn etter avtale
Mulighet for forlengelse av vikariatet
Dagsstilling mandag- fredag 08.15.30 med fleksitidsordning

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Helene Dahl, tlf: +47 48170251

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com