headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Sykepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 4542474821

Søknadsfrist: 29-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Sykepleier

Ved Valentinlyst hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier.

Vi trenger flere dyktige sykepleiere med på laget. Erfaring fra kommune eller spesialist helsetjenesten er ønskelig, men nyutdannede sykepleiere er velkommen til å søke.

Som sykepleier ved Valentinlyst hjemmetjeneste blir du en aktiv deltager i ett tverrfaglig team bestående av sykepleiere, fagutviklingssykepleier, vernepleier, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, miljøarbeidere og avdelingsledere.

Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og kan tilby en måneds opplæring, samt din egen mentor. Vi benytter innplassering i fagstige og lokale horisontale tillegg aktiv, og kan derav tilby konkurransedyktig lønn.

Valentinlyst hjemmetjeneste er en av tolv enheter som utøver helsetjenester til hjemmeboende over 18 år i et avgrenset geografisk område. Behovet for helsetjenester og bistand er svært varierende, noe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag.

Enkelte tjenestemottakere har et omfattende behov for helsetjenester som krever sykepleiekompetanse, mens andre har et begrenset behov for tjenester i en kort periode. Vi vektlegger kvalitet og tverrfaglighet i utførelsen av våre tjenester og har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehablitering for å bidra til at tjenestemottaker kan bo lengst mulig hjemme.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

Utføre sykepleie og andre helsetjenester etter tjenestemottakers vedtak og tjenestetilbud.
Være primærkontakt for pasientene og blant annet følge opp kvalitets rutinen helhetlig pasient forløp.
Utvikle et godt pårørende samarbeid.
Delta aktivt som ressursperson og i sykepleiefaglige møter.
Administrative oppgaver på medisinrom.
Samarbeid med kolleger, fastleger og sykehus
Veiledning av andre kolleger og være veileder for sykepleierstudenter.
Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Fortrinnsvis førerkort for bil
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:
Innehar tydelige etiske og faglige holdninger ovenfor pasienter og pårørende
Har gode samarbeidsevner og deltar aktivt med dine fagkunnskaper i teamet
Trives med og er i stand til arbeide selvstendig
Bidrar aktivt til fagutvikling og forbedring av tjenesten
Har evne til løsningsfokus og fleksibilitet
Bidrar aktivt til et inkluderende og positivt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Stor påvirkning på din arbeidsplan og fritid via ønskeplan og årsplan.
Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
Gode utviklingsmuligheter og individuelt rettet opplæring
Veiledning og tett oppfølging av din avdelingsleder
Oppfølging av din egen sykepleierfaglige mentor i ett år
Mulighet for videreutdanning
Faste fagdager og kursdager
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Guro Kuvås Enhetsleder, tlf: (+47) 95263791

Trondheim kommune

er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com