headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Tilsynslege

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 100%

Sted: Holmestrand

Arbeidsgiver: Holmestrand Kommune

Søknadsfrist: 29.03.2020

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Sommervikar - 100 % tilsynslege

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere, ligger i sentralt i Vestfold, har god togforbindelse og ligger nær E18. Kommunen har tre bo- og behandlingssentere med til sammen 134 plasser.

Fakta om stillingen:

Vi søker tilsynslege som ferievikar i 100 % stilling, fra 29.06.20-09.08.20.

Vi har totalt 150% legeressurs til sammen ved kommunens bo- og behandlingssentere, i tillegg 40 % Lis 1. Det vil være behov for arbeid på alle tre sykehjem i perioden og samarbeid med øvrige leger.

Arbeidsoppgaver:
- Ansvar for medisinsk behandling til beboere
- Ta i mot, følge opp og skrive ut beboere
- Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang
- Fortløpende oppdateringer av journaler og medisinlister
- Bidra til tverrfaglig samarbeid

Krav til kvalifikasjoner:
- Norsk autorisasjon som lege og gjennomført Lis 1
- Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
- Interesse for geriatri
- Evne til tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Et hyggelig arbeidsmiljø i spennende virksomheter med sentral beliggenhet.

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Kontaktperson:

Kommuneoverlege Ole Johan Bakke, tlf: +47 97680358

Kontaktperson:

Virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen, tlf: +47 91359922
© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com