headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bergen

Arbeidsgiver: Bergen kommune

Ref.kode: 4701191046

Søknadsfrist: 21-09-2023

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Bergen kommune på:

Facebook
Twitter

Vernepleier som assisterende leder

Vårt mål og visjon er å være aktiv i felleskap med bruk av kunnskap, kreativitet og kvalitet med hjerte i og for arbeidet

Eidsvåg dagsenter gir tilbud til 40 - 44 tjenestemottakere med utviklingshemming. Vi har høyt fokus på aktiviteter i fellesskap som bidrar til trivsel, mestring og utvikling. Det jobbes med å skape gode og meningsfylte aktiviteter til den enkelte. Det er stor grad av variasjon og spennvidde i aktivitetstilbudet hos oss.

Vi gir også timeavlastning til barn og unge med utviklingshemming to ettermiddager i uken og lørdag på dagtid. Personalgruppen er engasjert og tverrfaglig sammensatt.

Dagsenteret er en del av Dagsentertjenester for utviklingshemmede, en byomfattende enhet fordelt på 12 tjenestesteder. Vår tjeneste har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming.

Er du engasjert, faglig dyktig, nysgjerrig og vil være en del av vårt team er du hjertelig velkommen til å søke jobb hos oss!

Arbeidsoppgaver:

Stedfortreder for avdelingsleder etter avtale
Tett samarbeid med avdelingsleder for å sikre faglig og forsvarlig drift samt bidra til god informasjonsflyt på dagsenteret.
Organisere og bidra til gjennomføring av interne kurs og opplæring.
Ha et overordnet ansvar for primærkontakt/ sekundærkontakt
Ansvarlig for at nytilsatte i gruppen får opplæring.
Andre delegerte oppgaver fra leder
Miljøterapeutisk arbeid
Legemiddelhåndtering
Tilrettelegge for aktivitet og deltakelse, gi veiledning og hjelp til tjenestemottakere.
Kontakt og samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere.
Være en del av et team, ha kontaktpersonansvar og veiledningsansvar.
Delta i transporttjenesten.

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som vernepleier.
Må ha kjennskap og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.
God systemforståelse av administrative fagsystemer, blant annet RS/ plan/ ajour og profil.
Gode datakunnskaper er en forutsetning.
God kjennskap til Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9.
Førerkort klasse B,
Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått språktest eller B2 test på mellomnivå.
Politiattest er påkrevd

Personlige egenskaper:
Du har en positiv grunnholdning.
Du arbeider selvstendig og er samtidig god på å samarbeide tett med medarbeidere, samarbeidspartnere og avdelingsleder.
Du er tydelig og synlig i arbeidsmiljøet
Du arbeider systematisk, målorientert og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Du har høy arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel. Du må takle hektiske arbeidsdager med uforutsette hendelser.
Du er god til å veilede og motivere medarbeidere for å nå mål for tjenestemottaker og for organisasjonen.
Du bidrar til å ivareta gode holdninger og god etisk refleksjon i arbeidsmiljøet. Du må kunne gi kollegastøtte i krevende situasjoner.
Pga. arbeidets art er god fysisk helse nødvendig
Egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Et spennende faglig miljø.
Fagdager i felleskap med andre dagsenter.
God opplæring.
Et godt og aktivt arbeidsmiljø med samarbeid på tvers av enhetene.
Aktivitet i felleskap med fokus på kunnskap, kreativitet og kvalitet.
Lønn ihht stillingsregulativ.
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Gunn Solli Avdelingsleder, tlf: +47 5303826, mobil: +47 99279422

Bergen kommune

søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com