headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 50%

Sted: Østre Toten

Arbeidsgiver: Østre Toten kommune

Søknadsfrist: 29-06-2023

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Østre Toten kommune på:

Facebook

Sykehjemsoverlege

Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», med fokus på mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. Helse og mestring er et tjenesteområde bestående av fysio- og ergoterapitjenesten, friskliv, rask psykisk helsehjelp og legetjenesten.

Helse og mestring er en viktig bidragsyter for å dreie tjenestetilbudet mot større fokus på mestring av eget liv. Stillingen som sykehjemsoverlege er lokalisert til et nytt sykehjem med flere fasiliteter som vi tok i bruk i januar 2020 (Labo). Legetjenesten i Østre Toten kommune har en tilhørighet til og en forankring i kommunen ved at alle fastleger har 8.2 avtaler og flere leger bidrar med kommunale legeoppgaver. Kommunen har kvartalsvise møter med Legenes samarbeidsutvalg (LSU) og kommunen deltar på allmenlegenes utvalgsmøter (ALU) etter behov og ønsker. Sykehjemsoverlegen er en naturlig del av disse utvalgene som en uavhengig rolle.

I Østre Toten kommune er legetjenesten en engasjert og fin gjeng med 19 fastleger fordelt på fire legesentre, en sykehjemsoverlege og to kommuneoverleger som også jobber som fastleger i tillegg. Legene i Østre Toten kommune har fokus på at vi skal ha det bra på jobb, vi har det sosialt og hyggelig, vi har et godt samarbeid med kommunen og vi er opptatt av god kvalitet i legetjenesten.

Vi har et godt samarbeid på tvers av alle tjenestene. Som sykehjemsoverlege vil du jobbe på vårt helse og omsorgssenter Labo. Der får du en kollega til som jobber i 60% stilling som sykehjemslege i tillegg til flere engasjerte fastleger i bistillinger og LIS 1 fast.

Labo inneholder fire sykehjemsavdelinger med 36 korttidsplasser inklusive 2 KAD senger (Kommunale hjelpssenger), 48 plasser for personer med demens og 26 somatisk langtidsplasser. I tillegg til sykehjemsavdelingene er hjemmetjenesten, tildelingsenheten, dagtilbudsfunksjoner, fysioterapi og ergoterapitjenesten og kommunalt hjelpemiddellager lokalisert på Labo. Vi har også frisør, fotpleier og en flott kafeteria.

Hos oss kan du enten jobbe redusert i 50% stilling som sykehjemsoverlege eller kombinere sykehjemslegejobben med en liten fastlegeliste eller andre spennende oppgaver som for eksempel helsestasjonslege. Her holder kommunen åpent for alle muligheter, har du gode og kreative forslag for en eventuell kominert stilling, søk og kom med innspill. For den rette har vi alle muligheter til en god arbeidshverdag som er tilpasset din livssituasjon.

Fakta om stillingen:

Sykehjemsoverlegen vil ha det overordnede medisinskfaglige ansvaret for sykehjemstjenesten. Stillingen er hovedsakelig en overordnet stilling med hovedfokus på fagutvikling og kvalitetsutvikling, det er i tillegg noe klinisk arbeid.

Videre ligger det til stillingen å ha ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer samt koordinere sykehjemslegene. Sykehjemsoverlegen samarbeider med kommuneoverlegen og ledelsen i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Østre Toten kommune har arbeidsgiveransvaret for hjelpepersonellet ansatt på legesentrene.

Må-krav:
Norsk autorisasjon som lege
Beherske norsk både muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper:
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men samtidig også ha gode evner til tverrfaglig samarbeid
Evne til å jobbe under press
Handlekraft, liker utfordringer, er fleksibel og utviklingsorientert
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Søknader vil bli vurdert fortløpende inntil ansettelse.

Vi tilbyr:
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Om stillingen:

 • Sykehjemsoverlegen vil ha det overordnede medisinskfaglige ansvaret for sykehjemstjenesten. Stillingen er hovedsakelig en overordnet stilling med hovedfokus på fagutvikling og kvalitetsutvikling, det er i tillegg noe klinisk arbeid. Videre ligger det til stillingen å ha ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer samt koordinere sykehjemslegene. Sykehjemsoverlegen samarbeider med kommuneoverlegen og ledelsen i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

  Må-krav:
  Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnus/Lis1 tjeneste.
  Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  Beherske de vanligste IKT-verktøyene.
  Politiattest er påkrevd.
  Ønskelig krav:

  Søker bør ha begynt spesialisering innen allmennmedisin eller andre relevante fagfelt eller ha godkjent spesialitet.
  Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

  Personlige egenskaper:
  Interesse og engasjement for sykehjemsmedisin.
  God evne til å jobbe selvstendig, kombinert med vilje og evne til å samarbeide.
  God kommunikasjonsevne i møte med pasienter, pårørende og ansatte.
  Personlig egnethet vektlegges

  Vi kan tilby:
  Gode arbeidsbetingelser med pensjonsordning i KLP
  Lønn etter avtale
  Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
  Tilrettelegging for deltakelse på relevante kurs/utdanning
  Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglementer, lover- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

  Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Gry-Hege Strandbakke, tlf: +47 97956272
© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com