headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Engasjement

Stillingsprosent: 100%

Sted: Asker

Arbeidsgiver: Asker kommune

Søknadsfrist: 20-11-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Asker kommune på:

Facebook

Assisterende kommuneoverlege

Asker kommune har en ledig stilling som assisterende kommuneoverlege, da en av våre kommuneoverleger skal i permisjon. Stillingen er 100% vikariat i ett år med gode muligheter for forlengelse.

Stillingen er organisert i samfunnsmedisinsk team, for tiden plassert i tjenesteområde Samfunnsutvikling, avdeling samfunnshelse, beredskap og næring. Samfunnsmedisinsk team består av fire kommuneoverlegestillinger samt to rådgivere i miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegestillingen er organisert direkte under virksomhetsleder. Kommunen har en kommuneoverlege som er teamkoordinator og tre assisterende kommuneoverleger.

Arbeidsoppgaver:

I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger.

Kommuneoverlegene skal være medisinskfaglige rådgivere for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter. Viktige områder er beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordning, folkehelse, helserett, planarbeid og samhandling i helsetjenestene innad og mot spesialisthelsetjenestene.

Fordeling av fagområder avklares i samarbeid mellom kommuneoverlegene og ledelsen. Kommuneoverlegene bistår hverandre med de samfunnsmedisinske oppgavene og det jobbes både individuelt og i team.

Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påregnes i spesielle beredskapssituasjoner, men dette kompenseres med avspasering og overtidsbetaling.

Vi søker:
En engasjert medarbeider som ønsker å jobbe med faglig spennende oppgaver i et godt fagmiljø. Du må ha et samfunnsperspektiv og et ønske om å tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid og gode helsetjenester. Du må ha gode samarbeidsevner og være dyktig på å bygge relasjoner. Vi ønsker deg som arbeider målrettet og selvstendig, men samtidig er fleksibel. Videre må du evne å ta strategiske beslutninger og lede prosesser.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege med gjennomført og godkjent LIS 1
Spesialisering i samfunnsmedisin – ferdig eller påbegynt er ønskelig
Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten, kommunal forvaltning og innen samfunnsmedisin er ønskelig
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering og forventer at kommuneoverlegen fullfører spesialiseringsløpet.

Personlige egenskaper:
Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
Ønske om å være med på å utvikle kommuneoverlegefunksjonen i en ny storkommune
Høye standarder for faglig kvalitet og tar ansvar for å oppdatere deg på faglig utvikling
Selvstendig, initiativrik, systematisk og pålitelig arbeidsstil
God evne til samarbeid og kommunikasjon samt god rolleforståelse
Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press og motgang

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
100% vikariat i ett år, med gode muligheter for forlengelse.
En interessant og utfordrende jobb i en ny kommune i utvikling
Et stort og dedikert fagmiljø med hyggelige kolleger
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
Lønn etter avtale
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Asker pensjonsforsikring

Tiltredelse ønskes januar 2023, eller etter avtale

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Meera Prakash Grepp Kommuneoverlege, tlf: +47 959 12 421

Kontaktperson:

Susanna Lindqvist Virksomhetsleder - strategi, næring og analyse, tlf: +47 409 12 499

Asker kommune

er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com