headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Enhetsleder

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Oslo

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Ref.kode: 4428572716

Søknadsfrist: 10-10-2021

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Enhetsleder PHA avdeling for akuttpsykiatri voksen

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene.

På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver. Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise

Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon.

Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kveld og natt. Stillingen som lyses ut er enhetslederstilling på psykose 2-enheten.

Denne enheten er en lukket akuttenhet som disponerer 9 døgnplasser. Fire av disse er i en skjermet del av enheten. Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Arbeidsoppgaver:

Enhetsleder er ansvarlig for daglig drift av enheten, herunder samlet fag-, budsjett-, regnskap-,
personal- og resultatansvar
Ressursplanlegging
Fremme kontinuerlige forbedringer
Sørge for positivt og godt samspill mellom ulike fagmiljøer i enheten
Lede og utvikle et godt faglig miljø gjennom strukturert fagutvikling for medarbeiderne og enheten
Tilrettelegge et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø, ved å utfordre, motivere og ansvarlig gjøre
medarbeidere
Tilrettelegge for godt samarbeid med pasienter, pårørende og brukerråd
Sikre god samhandling med andre enheter i avdelingen, samt med våre interne og eksterne
samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Helsefaglig, sosialfaglig, medisinskfaglig eller psykologfaglig utdanning fra universitet eller høyskole
Ønskelig med relevant lederutdanning og erfaring i ledelse
Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri

Personlige egenskaper:
Hos oss er det viktig at du:
Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Resultatorientert
Sterk på beslutninger og gjennomføring
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
En reise mot nytt og moderne sykehus
Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Ta kontakt med:

Kontaktperson:

Thorbjørn Harald Sundin Avdelingsleder, tlf: +47 99216599

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne l å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass.

Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte e din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com