headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fastlege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Kolbu

Arbeidsgiver: Østre Toten kommune

Søknadsfrist: 30-11-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Østre Toten kommune på:

Facebook

Fastlege Kolbu legesenter

Fra 01.07.22 fikk vi en ledig fastlegehjemmel ved Kolbu legesenter i Østre Toten kommune. Pr. tiden er listen 750, med et listetak på 800.

Kommunen har ca 15.000 innbyggere og legesenteret ligger ca 2 mil fra Gjøvik som også har nærmeste lokalsykehus. Kommunen har 18 leger, inkludert LIS 1, fordelt på 4 legesentre.

Alle legesentrene i kommunen bruker CGM allmenn journalsystem.
Lokalene til Kolbu legesenteret er lyse, trivelige og velutstyrte med god sekretærdekning.

Vi har spennende og trivelige arbeidsdager med et godt driv, og vi legger stor vekt på det sosiale miljøet innad i kollegiet.'

Vi er organisert etter 8.2-avtale der kommunen bl.a. er arbeidsgiver for medarbeiderne, drifter kontorene med strøm, oppvarming og lignende og holder og vedlikeholder data/IKT. Som leie for hus og personell beholder kommunen basistilskuddet for listepasientene. Driftsutgiftene for øvrig dekkes av legene i samsvar med lokal avtale.

Det forutsettes at nye avtaleinnehavere inngår avtale på like vilkår med kommunens øvrige leger. Denne løsningen er både legene og kommunen godt fornøyd med, og man har derfor lyktes godt med rekruttering i kommunen også i senere tid.

Vi ønsker en lege som:

• Har gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter, pårørende, kolleger og øvrige samarbeidspartnere
• Trives med samarbeid og tverrfaglighet, men som også kan jobbe selvstendig
• Er løsningsorientert og opptatt av faglig og kvalitativ utvikling av videreutvikling av legetjenesten og øvrig kommunehelsetjeneste
• Både innehar faglige kvalifikasjoner og spesielt personlig egnethet
• Ved tildeling av hjemmel vil ønskene til gjenværende leger på legesenteret tillegges stor vekt.

Kvalifikasjoner:
• Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/godkjente læringsmål LIS1
• Søker må enten være spesialist i allmennmedisin eller gå inn i et spesialiseringsforløp som allmennlege (ALIS)
• Søker må beherske norsk språk tilfredsstillende, både muntlig og skriftlig
• Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må leveres før oppstart

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker.

Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Ola Snoen Tverå Løvstad, tlf: +47 95339137
© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com