headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 80%

Sted: Nord-Odal kommune

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Ref.kode: 4693419705

Søknadsfrist: 10.09.2023

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Nord-Odal kommune på:

Facebook

Sykehjemslege Nord-Odal kommune

Vi søker lege med engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin, geriatri, indremedisin eller demens.

Stillingen er i dag 80% fast. Det kan vurderes en økning til 100%.

Kommunen har to sykehjem med totalt 57 plasser. På Nord-Odal sykehjem er det 40 plasser, fordelt på både langtidsplasser og korttidsplasser, samt en KAD seng. Solheim sykehjem har 17 plasser for personer med demens, i hovedsak langtidsplasser.

Stillingen har base på Nord-Odal sykehjem, med arbeidstid på dagtid i ukedagene. Stillingen er organisert i virksomhet helse og mestring og rapporterer til virksomhetsleder.

Det er eget nettverk for sykehjemsleger i regionen og kommunen er tilknyttet regionalt samfunnsmedisinsk senter.

Arbeidsoppgaver:

Sykehjemslege har det overordnede medisinske ansvaret på sykehjemmene.
Sykehjemslege skal ta stilling til behandlingsnivå, og skal ha en god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende. Dette inkludere drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer.

Du vil ha legeansvaret for totalt 57 pasienter/beboere på de to sykehjemmene

Våre avdelinger har et vidt spenn av utfordringer både innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer

Arbeide i overenstemmelse med kommunedelplan for helse- og omsorg, kommunens mål og verdigrunnlag

Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter

Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis

Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste

Bidra i utviklingsprosesser, systematisk utvikling av kvalitetsrutiner, ny teknologi og samskaping

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin
Ønskelig med erfaring fra primærhelsetjenesten og sykehjemslegearbeid
Søker må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode IKT kunnskaper
Gyldig politiattest må framlegges før oppstart.

Personlige egenskaper:
God kommunikasjons- og samarbeidsevner
Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
Er glad i å jobbe med eldre mennesker og er interessert i geriatri
Er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og formidle kunnskap videre ved å aktivt bidra i intern veiledning og undervisning

Vi tilbyr:
Gode arbeidsvilkår og lønn etter avtale
Varierte arbeidsoppgaver
Bedriftshelsetjeneste
Pensjonsordning i KLP

Annet:
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt.

Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

For mer informasjon:

Kontaktperson:

Annbjørg Elisabeth Gentenaar Kommunalsjef for helse og omsorg, tlf: +47 45104111, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Arne Skogholt Kommuneoverlege, tlf: +47 95484039
© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com