headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Enhetsleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 4534597248

Søknadsfrist: 14-08-2022

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Enhetsleder legevakt

Trondheim kommune søker enhetsleder til en fast 100 prosent stilling for Trondheim interkommunale legevakt.

Trondheim interkommunale legevakt er Norges tredje største legevakt med nedslagsfelt på drøyt 250 000 innbyggere i de fire samarbeidskommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

Å være leder for Legevakta er en spennende og utfordrende stilling. Vi ønsker oss en kandidat som kan lede faglig drift og utvikling, og organisere tjenestene slik at vi har en legevakt som gir innbyggerne effektive tjenester av høy kvalitet.

Det innebærer å tilpasse utviklingen de utfordringene vi til enhver tid står overfor.

God evne til dialog og samhandling internt og eksternt er sentralt. Stillingen innebærer et stort ansvar og gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Personalledelse og økonomistyring inngår i stillingen.

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef Helse.

Legevakta betjener innbyggerne 24/7 ved behov for akutt helsehjelp. Den har fine nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 på Øya. Det er høy aktivitet på legevakta, i 2021 ble det utført litt over 38 000 legekonsultasjoner på legevakta, legebilen var ute på bortimot 8 200 oppdrag. ¨

Legevaktsentralen håndterte i overkant av 135 500 telefoner.
Legevakta har 74 årsverk fordelt på totalt 104 ansatte. I tillegg til fast ansatte leger, kommer fastleger som tar vakter. Enheten ledes av et lederteam med enhetsleder og avdelingsledere.

Arbeidsoppgaver:

Strategisk og operativ ledelse av utvikling og drift ved legevakta.
Drifte og utvikle tjenestene ut i fra et innbyggerperspektiv, og med et helhetlig ansvar for fag, personal
og økonomi innen fastsatte rammer og gjeldende lov og regelverk.
Ledelse av drifts- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på kvalitet, kompetanse og personalledelse.
Samarbeid med interne enheter og eksterne samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige
tjenester.
Ansvar for internkontroll og kvalitetsutvikling.

Kvalifikasjoner:
Helsefaglig utdanning på masternivå, fortrinnsvis medisin eller sykepleie. Relevant arbeidserfaring kan
erstatte krav om master.
Ledererfaring fra større virksomheter innen helsesektoren, minst fire år, lederutdanning er ønskelig.
Dokumentert erfaring fra tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling.
Erfaring med kunnskaps- og endringsledelse.
God organisasjons- og rolleforståelse og kunnskap om ulike funksjoner i helsetjenesten og
primærhelsetjenesten spesielt.

Personlige egenskaper:
Du evner å legger til rette for optimal drift, og samtidig innovasjon og utvikling
Du har stor gjennomføringsevne, arbeider strategisk og operativt for å realisere mål
Du evner å være tydelig og samlende
Du evner å utvikle god samhandlingskultur med aktuelle enheter
Du evner å skape gode relasjoner til andre, samarbeide med og bidra til å gi medarbeiderne
utviklingsmuligheter
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En enhet med kompetente medarbeidere
Deltakelse i innovativt samarbeid med andre helseenheter og samarbeidspartnere for å utvikle
kvalitative og helhetlige tjenester
Mentor
Lederstøtte fra kommunens utvilings- og støttetjenester
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Paal T. Wiig, tlf: +47 95 82 87 31, e-post: Klikk her

Kontaktperson:

Laura Steinsli Kommunalsjef, tlf: +47 40 69 48 68

Trondheim kommune

er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

© 2015 Helsestillinger. All rights reserved.

helsestillinger.com